Hoe kunnen we de toekomstige chemie zo efficiënt en schoon mogelijk maken?

Veel hedendaagse chemische omzettingen in de chemische industrie gaan niet zuinig om met grondstoffen en energie of produceren nog veel afval. Katalyse in combinatie met state-of-the-art procestechnologie zijn belangrijke tools om dit te verbeteren. Zowel niet edelmetaal gebaseerde katalysatoren als katalysatoren die helemaal geen metaal meer bevatten zijn van belang om proceskosten en de afhankelijkheid van schaarser wordende en veelal toxische edelmetalen te reduceren. Integratie van katalytische technologie voor de multi-stap synthese van complexe moleculen in een reactor is een nieuwe ontwikkeling die perspectieven biedt voor de fijnchemie en het aantal processtappen kan verminderen.