Hoe kunnen we de screening op kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg uniformeren en kosten-effectief maken?

De prevalentie van kindermishandeling is in Nederland berekend op ongeveer 3.4%. Kindermishandeling kan lange termijn gevolgen hebben, en zich voortzetten van generatie op generatie. Om een zo vroeg mogelijke signalering van kindermishandeling te bewerkstelligen is in de spoedeisende medische zorg een screenings- en een handelingsprotocol kindermishandeling verplicht gesteld door de IGZ. In Nederland zijn diverse instrumenten in omloop, enkele zijn gevalideerd. Deze screeningsinstrumenten bevatten 7-9 vragen over onder andere het letsel in verhouding tot verhaal van ouders en ontwikkelingsstadium van het kind. De diagnostische waarde van deze screeningsinstrumenten wordt sterk bepaald door de gekozen uitkomstmaat. De positief voorspellende waarde varieert van 0.03-0.50 en de negatief voorspellende waarde van 0.99-1.00. De effectiviteit van de huidige screening – leidt de screening tot stoppen van de bedreigde ontwikkeling van het kind - is niet bekend. De kosten van screening zouden wellicht beperkt kunnen worden door het reduceren van de vragen van de huidige screeningsinstrumenten naar een kortere vragenlijst. Uiteindelijk zou dit programma leiden naar een nationaal valide screeningsinstrument voor kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg, waarbij de effectiviteit uitgedrukt wordt in relatie tot de kosten.