Hoe kunnen we de ruimtelijke planning op zee optimaliseren?

Het wordt steeds drukker op zee. Naast traditioneel gebruik als scheepvaart, visserij, olie-, gas- en zandwinning komt daar nu duurzame energie bij in de vorm van grote windmolenparken en getijde energie. Ook liggen er kansen voor actieve voedselproductie in open zee. Maar hoe passen we dat in en hoe komen we tot een duurzaam gebruik en bescherming van het zeesysteem. Daarbij gaat het om ontwikkeling van een kennisinstrumentarium, onderzoek naar cumulatieve effecten van menselijk gebruik en toepassing van de ecosysteembenadering waarbij biotische, abiotische en menselijke componenten en de interacties daartussen samenkomen en er een geïntegreerde aanpak wordt ontwikkeld.