Hoe kunnen we de ontwikkeling van nieuwe antibiotica stimuleren en tegelijkertijd er voor zorgen dat nieuwe antibiotica zorgvuldig gebruikt worden, zodat het ontstaan en zich verspreiden van resistentie zo lang mogelijk uitgesteld wordt?

Het probleem van resistentie van bacteriën, parasieten en schimmels tegen antibiotica neemt wereldwijd sterk toe. Het probleem is inmiddels zeer nijpend in Zuid-Europa en Azie en neemt sterk toe in Afrika, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. In Nederland is het probleem nog niet zo groot, maar Nederland is geen eiland en ook hier neemt de resistentie langzaam maar zeker toe. Het grootste probleem is dat er geen nieuwe antibiotica ontwikkeld worden, omdat dit voor de farmaceutische industrie weinig aantrekkelijke geneesmiddelen zijn: de ontwikkeling is duur, het gebruik gering in vergelijking met middelen voor chronische ziekten en eigenlijk willen we dat ze zo min mogelijk gebruikt worden om hun werkzaamheid zo lang mogelijk te waarborgen. Er moet dus een nieuw financieringsmodel gevonden worden om de ontdekking, de ontwikkeling en het zorgvuldig gebruik van nieuwe antibiotica te stimuleren. Het basale onderzoek dat leidt tot ontdekking van nieuwe middelen past het best binnen de wetenschappelijke kaders van de universiteiten, maar het ontwikkelen van het uiteindelijk product zal door de farmaceutische industrie moeten gebeuren.