Hoe kunnen we de omgeving van windparken op zee meten en modelleren, hoe kunnen we de interactie van windparken met hun omgeving voorspellen en hoe kunnen we deze kennis inzetten voor het optimaal realiseren van energie van wind op zee?

In de elektriciteitsvoorziening vindt een overgang plaats naar elektriciteit uit meerdere soorten energiebronnen, waardoor we minder gebruik gaan maken van fossiele brandstoffen. Windparken op zee spelen in deze overgang een grote rol en zullen in de toekomst een grote bijdrage leveren aan de elektriciteitsvoorziening. Er worden dan echter wel veel en strenge eisen gesteld aan deze windparken. Zo mag bijvoorbeeld de invloed ervan op het milieu niet onacceptabel groot zijn, zullen ze moeten bijdragen aan een goede en betrouwbare elektriciteitsvoorziening en zullen de kosten laag genoeg moeten zijn. De drie vragen die hier gesteld worden zijn bijvoorbeeld toepasbaar op de windcondities. Te denken valt aan wat de windsnelheden zijn op zee, hoe de windsnelheid in het park wordt verminderd door de windturbines (die obstakels zijn in de wind) en hoe de turbines dan geplaatst moeten worden in een park om zo min mogelijk last te hebben van deze vermindering in windsnelheid. Op vergelijkbare manier zijn deze drie vragen op zeer veel aspecten van windparken op zee toepasbaar.