Hoe kunnen we de mens weer als integraal wezen van denken, voelen en lichaam beschouwen in onze hedendaagse maatschappij?

Onderzoek in de combinatie filosofie, kunst, sport lijkt me in deze een zeer uitdagende. De liberal education gaat terug op de griekse oudheid (platoonse academie) waar denken (filosofie) voelen (kunst) en lichaam (sport) integraal werden beoefend. Onze huidige maatschappij volgt meer het duale denken, waarbij nut en noodzaak van lichamelijke opvoeding bewezen moet worden naar hoe het bijdraagt aan de cognitieve ontwikkeling. Echter ook het lichaam, lichamelijke opvoeding opzichzelf is belangrijk! In de nieuwe vorm van leren, gebaseerd op liberal education, zou ook sport en bewegen / het lichaam juist een belangrijke plaats kunnen verkrijgen.