Hoe kunnen we de mariene fauna beschermen tegen de negatieve gevolgen van de toenemende menselijke activiteit op zee?

Er is een toenemende aandacht voor de gevolgen die menselijke activiteiten op zee kunnen hebben voor de mariene fauna op zee. De activiteiten leveren een “vervuiling” van het zeemilieu op die negatief kunnen uitwerken op deze fauna. Een van deze milieu aspecten is de toegenomen akoestische belasting. Deze is verbonden met zowel de scheepvaart, offshore & windfarms, visserij als Defensie gerelateerde activiteiten (uitgestraald geluid, sonars). De bescherming van de mariene fauna tegen onderwater geluid heeft toenemend de aandacht, ook internationaal. Defensie, de koopvaardij e.a. genereren gedurende normaal operationeel bedrijf onderwater geluid. De belangen van deze activiteiten zijn zodanig, dat stopzetten geen optie is. Het onderzoek dient zich enerzijds te richten op het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen op de mariene fauna, maar met name ook op het ontwikkelen van (haalbare) maatregelen om de generatie van de negatieve effecten te minimaliseren bij de bron (schroefcavitatie, machine geluid, stromingsgeluid) door de kennis van de geluidbronnen te verkrijgen zowel als de verspreiding van het geluid.