Hoe kunnen we de manier waarop we stemmen (in verkiezingstijd) verbeteren zodat het verkiezingsresultaat een betere afspiegeling is van wat burgers écht willen en vinden?

We stemmen nu op 1 persoon van 1 partij. Zou het beter zijn als we bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen onze stem te verdelen? Of als we niet op personen zouden stemmen, maar op onderwerpen? Prioriteiten aangeven? Of zouden mensen een soort stemproef moeten doen? Hoe beter je op de hoogte bent van iets, des te zwaarder weegt je stem op dat gebied? Wat zou (los van praktische complicaties) de ideale manier van stemmen zijn voor de beste democratie?