Hoe kunnen we de maatschappelijke waardering voor de agro-food sector in Nederland vergroten en daardoor een ‘kraamkamer’ (ecosysteem) voor innovatie en ontwikkeling in de agro en food sector handhaven en uitbouwen, zodat we ook in de toekomst een leidend

NL is wereldspeler in AgroFood, tegelijkertijd is het maatschappelijk draagvlak voor agro en food in Nederland heel laag (denk aan discussies over megastallen, plofkip, zoonosen). Er is wel weer veel belangstelling voor food, gegeven de opkomst van kleine voedselcooperaties en stadslandbouw. Internationaal is er echter een grote uitdaging om een groeiende wereldbevolking duurzaam te kunnen voorzien van voldoende, voedzaam en veilig voedsel. We hebben agro en food productie nodig om als Nederland onze kennis op niveau te houden en internationaal is niet alleen onze kennis maar ook ons samenwerkingsmodel (m.n. ketensamenwerking, en cooperatieve samenwerking ondernemers, kennisinstellingen, overheid) van grote voorbeeld waarde.