Hoe kunnen we de maatschappelijke effecten van de verschillende soorten criminaliteit in onderling verband brengen, zodat de politiek en het justitieel apparaat betere prioritering kan aanbrengen in de bestrijding ervan?

De ondermijnende (regionale) criminaliteit zoals we nu in Brabant zien dreigt in toenemende mate een oncontroleerbaar probleem te worden. Middels “veiligheidshuizen” (ondersteund door Politie, OM, Welzijnsorganisaties) worden gezinnen die zich schuldig maken aan mensenhandel, wiethandel en andere soorten criminaliteit in de gaten gehouden.