Hoe kunnen we de maakindustrie revitaliseren en hun innovatie vermogens stimuleren?

Méér investeren in onderzoek en ontwikkeling leidt niet direct tot betere bedrijfsresultaten. Innovatie is één ding, er een commercieel succes van maken is anders. In dit onderzoekproject worden de innovatievermogens, de valorisatie en revitaliserende succes- en faalfactoren van bestaande industriële MKB maakbedrijven onderzocht. Re-industrialisatie: wat zijn de kritische en dynamische innovatievermogens en de adoptie factoren van vernieuwende bedrijfsmodellen? Re-vitaliseren: wat is het potentieel van innovatief ondernemend gedrag, van samenwerken, van de bevlogenheid en van de betrokkenheid van medewerkers? • Re-Shoring: hoe en wanneer kan het MKB selectief een gedeelte van de maakproductie naar Nederland terughalen? • Right-Shoring: hoe kunnen MKB bedrijven de optimale strategische keuze maken tussen off-shoring en re-shoring? Right-shoring is een onderdeel van het ‘smart industry’ initiatief onderdeel van het nieuw industrieel denken en werken. Het onderzoeksproject richt zich op het in kaart brengen van alle factoren die bij Right-shoring van belang zijn en het identificeren van best practices.