Hoe kunnen we de kritische potentie van creativiteit zo aanboren dat er daadwerkelijk impact gecreëerd wordt op de grote transitieprocessen van de samenleving?

Dat creativiteit een kritische potentie heeft, een manier is om fenomenen, maatschappelijke activiteiten en verschijnselen te bevragen, te beschouwen en met werk te duiden, lijkt evident te zijn. Maar hoe dit in productief verband gebracht kan worden met de grote transitieprocessen in de samenleving behoeft nog veel onderzoek en kritische praktijk.