Hoe kunnen we de kennisachterstand beter. Hartinfarcten bij vrouwen inhalen

Klachten van vrouwen bij een hartinfarct zijn heel anders dan de klachten van mannen bij een hartinfarct. Als die verschillen niet bekend zijn kan er nooit adequaat gereageerd worden en dus niet op tijd actie worden ondernomen.