Hoe kunnen we de groeiende kloof tussen software en hardware overbruggen?

De rekenkracht van hardware wordt almaar groter. Volgens sommigen zouden toekomstige multicore en many-coretechnologieën miljoenen onafhankelijke processoren op één chip mogelijk moeten kunnen maken. Maar hoe kunnen we deze onvoorstelbare parallelle rekenkracht daadwerkelijk optimaal gebruiken? Huidige softwaretechnieken zijn daartoe volstrekt ontoereikend. Dit komt mede doordat programmeertalen in grote lijnen ontwikkeld zijn ter besturing van hardware zonder gedetailleerde kennis van dezelfde onderliggende hardware. Nodig is fundamenteel onderzoek naar nieuwe programmeertechnieken die ons in staat stellen relevante implementatiedetails over het optimaal gebruik van de onderliggende hardware op een beheersbare wijze te controleren.