Hoe kunnen we de gezondheidszorg beter afstemmen op de individuele patient

In de gezondheidszorg worden vaak alle patienten op eenzelfde manier behandeld echter lang niet voor alle patienten werkt deze benadering waardoor het soms lang duurt voordat een patient het juiste medicijn krijgt en optimaal behandeld wordt. Hierdoor zijn er vaak hogere gezondheidszorg kosten dan noodzakelijk en schade voor de patient. Beschikbare kennis uit grote epidemiologische studies bij patienten zouden we moeten verrijken met moderne technieken om bv DNA, RNA en bloed te onderzoeken om zodoende betere voorspellers te vinden van de optimale behandeling voor de individuele patient.