Hoe kunnen we data over individuen/patiënten zorgvuldig registreren en optimaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid?

Er worden al enorm veel data opgeslagen, die in potentie een rijkdom aan kennis voor doelmatige zorg kunnen opleveren. Echter er het analyseren hiervan stuit vaak op problemen, waardoor er zogenaamde “data-kerkhoven” ontstaan. Om data optimaal te kunnen benutten, is het van belang om zorgorganisaties te faciliteren in het op een bruikbare wijze archiveren van data en hen tevens te helpen om te voldoen aan de richtlijnen die hiervoor zijn. Daarnaast is het ontwikkelen van effectieve analyse-methoden gewenst. Voor de topsector LS&H is kwalitatief onderzoek (http://www.zonmw.nl/?id=53&tx_zonmwdata_pi3[themaid]=19&tx_zonmwdata_pi3[subpage_id]=4518) gedaan onder meer dan zeventig stakeholders van het hbo op het gebied van Health. Een meerderheid gaf aan dat het antwoord op deze vraag tot grote innovaties en economische verbeteringen zou leiden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen hogere en middelbare beroepsopleidingen en -trainingen worden geactualiseerd en van een meer interdisciplinair karakter worden voorzien, bijvoorbeeld op het snijvlak van zorg-, sociale wetenschappen, technologie en creativiteit en design.