Hoe kunnen we computers en andere ICT-media optimaal inzetten om ons onderwijs effcienter te maken met behoud van kwaliteit?

Onderwijs is het belangrijkste thema dat we hebben voor maatschappelijke vooruitgang en voor preventie van maatschappelijke problematiek. De leermiddelen die we daarbij gebruiken stammen echter voor een groot deel uit het tijdperk voor ICT-media. De brede inzet van computergestuurd specifiek gericht onderwijs kan kostenbesparend en kwaliteitsverhogend zijn. Andere voordelen zijn dat de meeste leerlingen het leuk vinden, dat het mogelijk is standaardisatie te garanderen, universitair onderwijs in 'kleine vakken' te handhaven, leerlingen uit één klas onderwijs te laten volgen op verschillend niveau en dat leraren en professoren (wier tijd veel kostbaarder is dan computertijd), zich meer kunnen richten op de aspecten waarvoor computers ongeschikt zijn. Tenslotte is het een richting die we maatschappelijk uiteindelijk toch zullen inslaan – het is slechts een kwestie van tijd voor het zover is. Als we een voorsprong willen nemen, vereist dit echter een omslag in het denken over onderwijs waar de maatschappij in brede zin nog niet aan toe is. Nodig om dit te ontwikkelen: - De ontwikkeling (of vertaling) van computergestuurde leermiddelen - Het onderwijzend personeel (van voorschool tm universiteit) hier warm voor maken en in opleiden - De vele valkuilen in de logistiek verkennen en een zorgvuldig plan voor trapsgewijze invoering ontwikkelen