Hoe kunnen we chemische reactoren ontwikkelen die de chemische reactie op moleculair niveau controleren en 100% atoom-efficiënt zijn en geen afval produceren?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.