Hoe kunnen we bio-gerelateerde of bio-geïnspireerde structuren en materialen maken, gebruik makend van essentiële ontwerpprincipes van het leven op verschillende lengte-schalen?

Dit is een chemische vraag die ook is geïdentificeerd in het visiedocument Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future dat onder leiding van de Commissie Dijkgraaf in samenspraak met een groot aantal stakeholders uit wetenschap en bedrijfsleven tot stand is gekomen.