Hoe kunnen we bijdragen aan voorbereiden van de industrie op de nieuwe mogelijkheden die ontstaan als gevolg van nieuwe kennis over genetisch materiaal, zoals synthetische biologie.

De kennis van genetisch materiaal als bouwsteen voor leven is gigantisch toegenomen. Deze kennis kunnen we gebruiken voor het ontwerpen van nieuwe biologische systemen. Dat biedt een wereld aan mogelijkheden om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. Op dit moment wordt gewerkt met biomoleculen en eencellige organismen, zoals bacteriën en gisten. Op de langere termijn draagt dit onderzoek bij aan tot de verbeelding sprekende ontwikkelingen zoals nieuwe op biologie geïnspireerde materialen, effectievere conversie van licht energie naar biomassa, voeding (eiwitten, koolhydraten), energie (brandstoffen) of fijnchemicaliën en verfijnde diagnostiek met behulp van biosensoren zoals geur receptoren op een chips als kunstmatige neus. De ontwikkeling van dergelijke ‘maakbare biologie’ maakt het aangaan van nieuwe uitdagingen mogelijk. Daarbij spelen ook maatschappelijke acceptatie, beheersing van risico’s en bescherming van intellectueel eigendom een rol. Nederlandse onderzoekers lopen wereldwijd voorop in verschillende disciplines die bijdragen aan deze ontwikkeling. Voor bedrijven op vele terreinen zullen ongekende innovatieve mogelijkheden zich aandienen.