Hoe kunnen we Big Data benutten om de fysieke gesteldheid van de Nederlandse bevolking te verbeteren?

Met de huidige stand van de (sensor-)technologie kunnen snel grote hoeveelheden data worden verzameld over zowel de mate als de kwaliteit van lichamelijke activiteit. Alleen al in een standaard mobiele telefoon zitten diverse sensoren waarmee zulke data worden verkregen. Daarnaast is er een scala aan specifieke meetinstrumenten voor dit doel voorhanden. De met deze apparaten verzamelde data kunnen inzicht verschaffen in het fysieke prestatievermogen en de fysieke gesteldheid van topsporters, recreatiesporters en lichamelijk inerte individuen, alsook de condities waaronder blessures en vertragingen in herstel optreden. Deze inzichten kunnen vervolgens benut worden om gericht feedback te verschaffen over de (optimale) dosering van lichamelijke activiteit en de kwaliteit van bewegen ten behoeve van coaching, training, revalidatie en bewegingsprogramma’s. Verschillende doelgroepen kunnen zo op een verantwoorde en effectieve wijze uitgenodigd worden deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten, die leiden tot een verbetering van het fysieke prestatievermogen, afhankelijk van beginniveau, ambitie en behoefte. Hiertoe is nodig dat door systematische analyse van grote bestanden data inzicht wordt verkregen in vragen die betrekking hebben op onderwerpen als belasting en belastbaarheid, fysiologische adaptatie- en herstelprocessen in relatie tot inspanning, rust en voeding, het ontstaan van blessures en de compliantie aan trainingsprotocollen en beweegschema’s en -doelstellingen.