Hoe kunnen we beter en commercieel levensvatbaar plagen en pathogenen in de land- en tuinbouw biologisch bestrijden?

Onze voedingsgewassen en sierplanten worden vaak aangetast door pathogenen zoals bacteriën en schimmels, of plagen zoals insecten en wormpjes. Dit vraagt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Deze middelen zijn duur, hebben ongewenste neveneffecten en plagen ontwikkelen binnen een paar jaar resistentie. De meest effectieve, en duurzame manier om gewassen te beschermen is om ze weerbaar te maken. Belangrijke successen zijn geboekt met klassieke veredeling, maar dit is voor de meeste ziekten en plagen te traag of zelfs nauwelijks mogelijk. In plaagbestrijding is de afgelopen decennia veel bereikt door het inzetten van natuurlijke vijanden. Deze biologische bestrijding kan leiden tot een stabielere vorm van plaagbestrijding, maar staat feitelijk nog in de kinderschoenen: veel hogere efficiëntie is te bereiken door een beter begrip van de ecologie van plaagorganismen en hun natuurlijke vijanden. Bedrijven in Nederland zijn wereldwijd grote spelers op het gebied van veredeling, zaadproductie, biologische bestrijding en gewasbescherming. Het is voor zowel de internationale positie van deze bedrijven als voor de bescherming van gewassen en sierteelt van groot belang dat betere biologische bestrijding wordt ontwikkeld.