Hoe kunnen we beter aansluiten bij de motivatie van kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders, opdat zij vaker deelnemen aan benodigde zorg en een gezonder gedrag (en uiteindelijk gewicht) krijgen?

Kinderen met overgewicht en obesitas hebben ondersteuning en/of zorg nodig om op gezonder gewicht te komen. Regelmatig kan het 'systeem', kind, ouders, andere opvoeders en hun sociale netwerken, dat zelf regelen, en vaak ook niet. Dan zijn (semi)professionals nodig om kinderen en ouders te motiveren deel te nemen aan ondersteuning en zorg, nodig om de benodigde structurele gedragsverandering te realiseren. Het lukt deze (semi)professionals op dit moment onvoldoende om aan te sluiten bij de motivatie van ouders en kinderen en hen 'te verleiden' naar de benodigde ondersteuning en zorg. Dit betekent dat een grote groep kinderen op dit moment ongezond gewicht heeft en blijft hebben, met bijbehorende psycho-sociale en fysieke klachten en grote individuele en maatschappelijke gezondheidsrisico's op de lange termijn. Inzicht in de 'haakjes' om beter aan te sluiten bij deze ouders en kinderen en praktische tools voor verwijzers zijn daarom gezocht! Speciale aandacht is nodig voor de groepen met een verhoogd risico op ongezond gewicht en de stapeling van achterstanden in de grootstedelijke context.