Hoe kunnen we begaafde kinderen helpen om hun talenten te ontwikkelen?

Internationaal is er veel aandacht voor talentontwikkeling in allerlei domeinen (sport, muziek, educatie, bedrijfsvoering etc. etc.). Ook in Nederland is talent een thema binnen onderwijs, sport en het bedrijfsleven. Echter als beter wordt ingezoomd op de huidige wijze van talentontwikkeling zien we veel ondersteuning voor kinderen die gemiddeld presteren of die moeite hebben binnen de verschillende activiteiten. De support voor (hoog) begaafde kinderen is vaak veel minder gereguleerd en gestructureerd. Aangezien zij het toch al 'goed doen', wordt er minder aandacht aan besteed. Hierdoor leren zij niet om uitdagingen het hoofd te bieden, hun potentieel maximaal te ontwikkelen en zichzelf gebalanceerd te ontplooien. Kinderen die excelleren verdienen het om meer support te krijgen, zodat zij niet vastlopen binnen de huidige structuren die geënt zijn op de gemiddelde leerling / sporter. Maatwerk en het goed monitoren van deze kinderen in ontwikkeling is gewenst, zeker om die kinderen en daarmee Nederland in de toekomst verder te brengen.