Hoe kunnen we antibiotica-resistentie een halt toeroepen?

In de laatste decennia is er aan de ene kant een consistente forse groei waargenomen van antibiotica-resistente ziekteverwekkende microorganismen (bacterien en schimmels) terwijl aan de andere kant een zorgwekkend beperkt aantal nieuwe antibiotica is ontwikkeld. Om in de toekomst bedreigende infecties het hoofd te kunnen bieden, zal het onontbeerlijk zijn om nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Het combineren van de kennis op het vlak van microbiële genomen en proteomen, de unieke enzym activiteiten in pathogene organismen, en ontwerpen van nieuwe potentiele antibiotica, gekoppeld aan effectieve screeningsmethodes moet leiden tot nieuwe antibiotica klassen.