Hoe kunnen we als maatschappij het best de negatieve invloeden van de groeiende automatisering tegengaan? Denk hierbij met name aan de lange termijn werkgelegenheid en tweedeling in de samenleving.

Door de groeiende automatisering van allerlei processen komt de lange-termijn werkgelegenheid steeds meer onder druk te staan. Dit heeft verregaande consequenties, zoals een grotere inkomensongelijkheid en een pensioenstelsel dat (nog meer) onder druk komt te staan. Er wordt nu al gefilosofeerd over de mogelijke invoering van een basisinkomen. In hoeverre zou de invoering hiervan bij kunnen dragen een een meer stabiele economie, waarbij de eerder genoemde consequenties worden voorkomen/verbeterd, en is dit überhaupt wel mogelijk, want waar komt dan het geld vandaan wanneer er straks minder arbeid wordt verricht door mensen handen?