Hoe kunnen we als de wereld door hernieuwbare energiebronnen voor 100% van energie wordt voorzien, bij een grote vulkaan uitbarsting ervoor zorgen dat de wereldvoedselvoorziening niet in gevaar komt?

Dat we ooit alleen hernieuwbare energiebronnen zullen gebruiken is onontkoombaar, fossiel raakt ooit helemaal op. Zware vulkaan uitbarstingen kunnen we niet voorkomen. Met zo'n uitbarsting wordt er zoveel 'stof' in de lucht geblazen dat de wereld donkerder wordt. Alle planten doen het daardoor slechter--> voedselvoorziening komt in gevaar. Een oplossingsrichting lijkt mij kassen met lampen. Hoeveel kassen en extra verlichting hebben we dan nodig? Wordt vlees en vis gerantsoeneerd? Hoe zorgen we voor gezonde voeding (vitamines) in zo'n letterlijk donkere tijd? Maar als we afhankelijk zijn van hernieuwbare energiebronnen doen zonne-energie en windenergie het ook minder goed na zo'n vulkaan uitbarsting.. Hoe zorgen we voor extra energie? Kunnen we energie opslaan voor zo'n grote periode&vraag? Een aan het IEA en FAO gerelateerde vraag.