Hoe kunnen we afvalstromen uit de land- en bosbouw duurzaam gebruiken voor brandstofproductie?

Nederland staat voor de uitdaging om de energievoorziening duurzaam te maken, dat wil zeggen dat we op termijn naar een energiesysteem moeten evolueren dat CO2-neutraal is. Ook de toekomst van voedselvoorraden kan hierbij een rol spelen. Aan de basis van de noodzakelijke innovatie ligt onderzoek naar energiebronnen, technologieën en materialen, zoals biomassa.