Hoe kunnen we achterstanden in ontwikkeling van kinderen uit bepaalde milieus (door armoede, sociaal-economische en culturele omstandigheden) voorkomen, terugdringen of minder negatief bepalend laten zijn?

Voorscholen, betere aansluiting, enz. Allerlei programma's zijn er tot nu toe niet in geslaagd. Taalontwikkeling, woordenschat blijven achter en het verschil met de rest wordt alleen maar groter. Verplicht ouders erbij betrekken? Inzetten op omgeving/context ipv kind?