Hoe kunnen we aardbeving bestendig bouwen en vooral renoveren en upgraden (aardbevingsbestendig maken) - in gebieden met een slappe bodem (veen) en met een zandondergrond? Kunnen we funderingen op water introduceren om gebouwen in het landschap te i

Vanuit de recente aardbevingen in Groningen (en in het verleden in Limburg) is de behoefte ontstaan de bestaande voorraad op grote schaal aardbeving bestendig te renoveren. De ervaringen die we als sector hierin opdoen, bieden mogelijk ook aanknopingspunten voor export naar andere aardbevingsgebieden in de wereld, bijvoorbeeld naar het veel meer kwetsbaarder Nepal.