Hoe kunnen volwassenen een veilig sport- en beweegklimaat creëren waarin kinderen gezien en erkend worden?

Gedrag van volwassenen heeft invloed op het sportgedrag van kinderen en jongeren. Eén op de tien kinderen stopt met sport vanwege te fanatieke ouders. Bij een proef waarbij ouders buiten gehoorafstand hun kinderen mochten supporten, bleek de sportiviteit van kinderen significant toe te nemen. Positief coachen van sporters levert (zelfs in de prestatiesport!) meer leerresultaat op. Jeugdige voetballers zitten soms wedstrijden achter elkaar op de bank als reserve en raken gedemotiveerd. De beweegtrend in de samenleving richt zich op volwassenen met apps, personal trainers en beweegprogramma's. Het zou daarnaast zinvol zijn om in de sport een klimaat te scheppen waarin kinderen en jongeren niet zonder hun sport zouden willen. Een klimaat waarin zij zich gezien en erkend voelen op hun kwaliteiten. Volwassenen zijn verantwoordelijk voor dit klimaat, maar weten meestal niet hoe dit te creëren.