Hoe kunnen verbrandingsprocessen zodanig worden verbeterd dat de uitlaatgassen schoner zijn  dan de lucht die we inademen ?

80-90% van onze huidige energie wordt geproduceerd door verbranding. Door de sterk stijgende vraag naar energie zal dit percentage de komende decennia hoog blijven, ook gezien de verwachting dat toekomstige brandstoffen worden geproduceerd uit duurzame bronnen zoals zonne-energie (zonnebrandstoffen). Fijn stof, geproduceerd door die verbrandingsprocessen, vormt zeker in dichtbevolkte gebieden een significante aanslag op de luchtkwaliteit.  De laatste 15 jaar zijn de verbrandingsmethoden zeer sterk verbeterd. Bijvoorbeeld, in dieselmotoren is de uitstoot van deeltjes met een factor 20 gedaald (in massa) en datzelfde geldt voor schadelijke stikstof-oxiden. Het is de verwachting dat recent ontdekte 'koude' verbrandingsmethoden dit nog verder kunnen verbeteren. Nu al zijn ultra-schone en zeer zuinige verbrandingsmethoden in het zicht. Verdere optimalisaties zullen de emissies naar alle waarschijnlijkheid verder verbeteren. Het is dan ook de vraag hoe lang het nog zal duren voordat er minder deeltjes in de rookgassen zitten dan in de omgevingslucht waarin we leven. Onze motoren zullen de lucht vanaf dat moment zuiveren!