Hoe kunnen 'tipping points' in de natuur en in de samenleving effectief ingezet worden voor de duurzame transitie?

De watersnoodramp is een voorbeeld voor collectieve actie met de delta werken, waarbij een tipping point vanuit de natuur effectief ingezet is: " dit nooit weer". Er komen in de toekomst mogelijk andere tipping points die direct of indirect met klimaat verandering te maken hebben, bijvoorbeeld mislukte oogsten, ziektes, financiële crises (carbon bubble), natuurrampen. Hoe kunnen dit soort events ingezet worden om de duurzame transitie te versnellen en stappen voorwaarts te maken? Verschillende wetenschappelijke disciplines zijn nodig om deze vragen te beantwoorden, door bijvoorbeeld bestudering van effecten van tipping points uit het verleden en scenariodenken over mogelijke te verwachten tipping points en hoe daar effectief mee om te gaan.