Hoe kunnen technologie en mensen samenwerken om kennis te creëren uit complexe informatie?

Deze vraag wordt ingediend namens het Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen (DSW). Dit overleg vertegenwoordigt via de decanen duizenden onderzoekers vanuit de sociale wetenschappen. De 23 vragen die het DSW indient, zijn onderverdeeld in drie thema's. Deze vraag valt onder het thema 'Individuele ontwikkeling en ontplooiing'. Met de huidige computers en algoritmen kunnen grote hoeveelheden complexe gegevens, vaak aangeduid als Big Data, worden verwerkt en samengevat. Afhankelijk van de toepassing kan dit resulteren in een simpele beschrijving, een patroon van samenhangen, een clustering van gelijksoortige objecten, of een complex voorspellingsmodel. Hoewel machines veel beter dan mensen in staat zijn op een systematische manier extreem grote hoeveelheden gegevens te verwerken volgens vooraf gespecificeerde instructies, zijn ze niet in staat om zelf te bepalen welke informatie relevante kennis oplevert. Ofwel ze zijn niet in staat om de relevante vragen te stellen noch de gevonden patronen te interpreteren. Dit betekent dat mensen de machines moeten aansturen (programmeren) en de verwerkte informatie moeten interpreteren. Twee relevante vragen zijn daarom: Hoe moeten we onze kennisvragen omzetten naar algoritmen waarmee machines Big Data te lijf gaat? Hoe kunnen we de vaak complexe en black-box type output van deze Big Data algoritmen omzetten naar nieuwe, zinvolle en bruikbare kennis?