Hoe kunnen sociale media in het onderwijs worden ingezet, in het bijzonder voor de mogelijkheden tot community vorming?

Verstokte gamers onder de middelbare-schooljeugd, die beweren dat het frequent spelen van computers games bijdraagt aan hun sociale ontwikkeling, werden lange tijd niet serieus genomen. Toch blijken sociale media een rol te kunnen spelen in de vormen van sociale netwerken. Onderzoek is nodig om te ontdekken onder welke voorwaarden dergelijke gemeenschapsvorming plaats vindt.