Hoe kunnen samenlevingen het best omgaan met grote technologische veranderingen? En wat zijn de paralellen tussen robotisering en eerdere grote arbeidsbesparende technologische veranderingen?

Technologische vooruitgang lijkt in algemene zin een positief effect te sorteren op het welzijn en de welvaart van mensen. Technologische ontwikkelingen van, onder andere, geneesmiddelen, vervoersmogelijkheden, communicatiemiddelen en productiemogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat mensen rijker zijn, gezonder zijn en meer mogelijkheden hebben. Toch heeft technologische vooruitgang ook een negatieve bijklank omdat niet alle mensen er evenveel van profiteren. Sommige mensen of bedrijven maken astronomische winsten door technologische innovatie, terwijl anderen hun baan erdoor verliezen. Bovendien is het verschil in welvaart tussen landen enorm toegenomen in de periode van technologische vooruitgang tijdens de afgelopen twee eeuwen. Waarom profiteert niet iedereen in gelijke mate van technologische vooruitgang? De toenemende robotisering van productie, en de toenemende snelheid waarmee dit gebeurt, maakt deze vraag zeer relevant. Hoe zorgen we ervoor dat een robotisering van de samenleving zoveel mogelijk mensen ter wereld profijt brengt op een gelijkmatige manier? En wat kunnen we leren van eerdere episodes van enorme vooruitgang en ontwikkeling van arbeidsbesparende technologieën, zoals de periode van de Industriële Revolutie?