Hoe kunnen samenlevingen, die internationaal steeds meer vervlochten raken, flexibel en duurzaam reageren op door globalisering veroorzaakte bedreigingen maar toch hun eigen identiteit en cultuur behouden?

Economische en sociale problemen in Afrika genereren dramatische migratiestromen aan de grens van Europa. Een bank die failliet gaat in de Verenigde Staten doet wereldwijd economieën wankelen. Sociale, culturele en religieuze bewegingen grijpen (via sociale digitale media) mondiaal om zich heen. Hoe krijgt globalisering vorm door toename van bijvoorbeeld transport van personen en goederen, informatie-uitwisseling, en grondstoffenafhankelijkheid? Hoe kan globalisering bijdragen aan het veerkrachtig vermogen van samenlevingen? En hoe kan globalisering dat vermogen bedreigen? Hoe kan diversiteit bijdragen aan veerkrachtiger samenlevingen? Welke vorm van internationale samenleving tussen relatief rijke en relatief arme landen stimuleert de veerkracht van arme landen zonder een crisis in rijke landen te veroorzaken?