Hoe kunnen real-time gegevens over gezondheidskenmerken van patiënten gebruikt worden om de werking van medicijnen en de dosering daarvan te optimaliseren?

Er zijn dankzij sensoren en wearables steeds meer real-time gegevens over patiënten beschikbaar, en dankzij Big Data technologie kunnen deze gegevens ook verwerkt worden tot 'actionable information'. Zelfs de privacy problematiek wordt nu geadresseerd door ontwikkelingen als Apple Research SDK. Gezien de tot nu toe uiterst beperkte en vaak voor bepaalde bevolkingsgroepen niet representatieve testen van medicijnen moet hier enorme winst te boeken zijn. Resultaat bijeenkomst Vereniging Hogescholen met lectoren van een groot aantal hogescholen en vertegenwoordigers uit beroepenveld: thema technologische innovatie en ICT