Hoe kunnen publieke dienstverleningsprocessen zo worden (her)ontworpen dat publieke organisaties gezamenlijk hun diensten op een effectieve en efficiente manier kunnen leveren terwijl ook de nagestreefde sociale prestaties behouden worden?

Publieke diensten worden steeds vaker geleverd door samenwerkende onafhankelijke organisaties. Door deze organisaties wordt de toepassing van principes uit ketenmanagement en logistiek (bijvoorbeeld lean) gezien als een manier om efficientie en effectiviteit van hun dienstverlening te verbeteren. Het is bekend dat publieke diensten specifieke karakteristieken hebben en specifieke prestaties moeten leveren. Het juridische systeem streeft bijvoorbeeld naar gelijkheid, veiligheid en recht doen. Ook de structuur, governance en processen van deze diensten zijn specifiek. In hun streven naar meer efficientie, gedreven door budgetkortingen, worden publieke organisaties vaak bekritiseerd omdat zij voorbij zouden gaan aan de door hen nagestreefde publieke en sociale prestaties. Dus hoe kunnen publieke dienstenprocessen nu zodanig worden vormgegeven dat zij het nastreven van publieke prestaties verenigen met efficient en effectief werken? Het samenbrengen van principes uit publieke dienstverlening en ketenmanagement en het relateren van zowel operationele als publieke performance is hierin relevant en nog nauwelijks onderzocht.