Hoe kunnen privacy-aspecten in gemeentelijk beleid & uitvoering het beste geborgd worden?

Gemeenten hebben in toenemende mate te maken met het adequaat inspelen op de informatiesamenleving. Dat heeft consequenties voor dienstverlening en databeheer, waaraan ook privacy-aspecten zitten. Wat mag een gemeente in dat opzicht van haar inwoners weten en aan elkaar koppelen, en hoe goed is de gevoelige informatie beschermd en beveiligd? Welke waarborgen zijn er om te voorkomen dat hier dingen fout gaan, en wie moet daar toezicht op houden? Hoe kun je zorgen voor gerechtvaardigd vertrouwen?