Hoe kunnen politicologen/bestuurskundigen, met in achtneming van eisen van zorgvuldig datamanagement en privacy, nieuwe technieken en nieuwe typen data (uit sociale media e.d.) benutten voor het beantwoorden van hun vragen?

Meer aandacht is nodig voor de ontsluiting, de opslag en de analyse van dergelijke nieuwe gegevens. Dit stelt nieuwe eisen aan de onderzoeksinfrastructuur. Een centrale vraag daarbij is hoe bijvoorbeeld de stortvloed aan gegevens uit sociale media en gegevens over mobiliteit afkomstig uit smart phones kunnen worden ondergebracht in een infrastructuur die zo goed mogelijk aansluit bij andere data-infrastructuren. Vervolgens is uiteraard ook de vraag hoe deze nieuwe gegevens effectief kunnen benutten bij het vergroten van ons inzicht in politieke en bestuurlijke processen en hun maatschappelijke effecten.