Hoe kunnen ouderen met complexe gezondheidsproblemen een sociaal bevredigend leven leiden?

Het vóórkomen van ziekten en beperkingen bij ouderen lijkt niet af te nemen over de afgelopen 20 jaar. Het vóórkomen van ziekten zal waarschijnlijk blijven toenemen omdat er continu verbeteringen zijn in de medische technologie, waardoor mensen langer kunnen blijven leven met hun ziekten. Met het ouder worden neemt de kans op ziekten toe, dus zullen er steeds meer ouderen komen met multimorbiditeit. Hoe kunnen deze ouderen in staat worden gesteld om een leven te leiden dat in sociaal opzicht bevredigend is? Hoe hangt dit af van hun voorgaande sociale activiteiten? In hoeverre en op wat voor manier kan versterking van het netwerk van deze ouderen daaraan bijdragen? Welke invloed hebben specifieke kenmerken van hun specifieke gezondheidstoestand en veranderingen daarin? Deze vragen vereisen langlopend onderzoek dat veranderingen tijdens het ouder worden in kaart brengt, en de veranderingen kan verklaren.