Hoe kunnen oudere professionals (bijvoorbeeld medicsh specialisten) een productieve bijdrage blijven leveren aan de performance van hun organisatie, die ook betekenisvol is voor de professionals zelf

Met de verhoging van de pensioenleeftijd staan allerlei organisaties voor de uitdaging om oudere medewerkers een productieve prestatie te laten leveren die ook voor henzelf betekenisvol is. Dat geldt ook voor academisch ziekenhuizen en de oudere medisch specialisten die zij in dienst hebben.In het bijzonder omdat zij werken in steeds complexer wordende organisaties. Omdat van hen niet alleen medische expertise maar ook competenties op het vlak van multidisciplinair samenwerken en interne en externe verantwoording worden gevraagd. Dit hangt samen met veranderingen in de aard van het werk tengevolge van bijvoorbeeld het werken in zorgpaden, de veranderde rol van de patiënt, shared decision making en e-health. Ook de fysieke en mentale belasting die het gevolg zijn van intensieve diensten en lange werkweken spelen mee. Verder is van belang dat medisch specialisten het menselijk kapitaal van een ziekenhuis zijn waarin veel is geïnvesteerd (lange opleiding), die moeilijk zijn om te scholen en voor wie de mogelijkheden voor horizontale mobiliteit beperkt lijken.