Hoe kunnen nieuwe media bijdragen aan inclusieve ontwikkeling?

Door nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en sociale media hebben ook mensen in armere wijken en afgelegen gebieden toegang tot informatie die kan bijdragen aan hun economische welzijn en politieke mondigheid. Maar geldt dat ook voor armere en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden? Wat is nodig om deze groepen digitaal mondig te maken en de digitale kloof te verkleinen? Hoe kunnen nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en sociale media worden gebruikt om de sociaaleconomische en politieke positie van gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden te versterken?