Hoe kunnen next gen sequencing technieken succesvol worden geimplementeerd in de diagnostiek

Sinds jaar en dag leert 'de research' van 'de diagnostiek'. Door diagnostische waarden te analyseren kan de diagnostiek worden verfijnd en uitgebreid met nieuwe technieken. Ook voor translationeel onderzoek zijn diagnostiek uitslagen van cruciaal belang. Hedendaagse nieuwe technieken zoals next generation sequencing vinden echter moeilijk de weg naar de kliniek. Dit komt mede doordat diverse niet op elkaar afgestemde technieken worden gebruikt en door de snelle ontwikkelingen in het veld. Niet elke nieuwe methode is backwards compatible met oude methoden, waarmee al een schat aan informatie is verworven. Door 1 techniek te kiezen om in te voeren in onderzoek en de kliniek kunnen fabrikanten van de techniek gedwongen worden hun producten zodanig te innoveren dat het nieuwe product altijd backwards comaptible is met het oude product. Klinisch gebruik zal een schat aan informatie opleveren die met slimme ICT oplossingen continu kan worden aangeboord voor zowel research doeleinden als de verbetering van de diagnostiek en gerichte behandeling van de patient.