Hoe kunnen (mondiaal) sociaal-economisch achtergestelde groeperingen gelijke kansen en rechten verkrijgen t.a.v. toegang tot ‘eigen’ data?

Ontwikkelingslanden kennen een explosieve toename van data, bijv. door groeiend gebruik van mobiele telefonie en internet. Hoe kan voorkomen worden dat deze data niet alleen geëxploiteerd worden voor gewin van multinationale bedrijven, maar tevens bijdragen aan internationale ontwikkelingsvraagstukken zoals armoede, migratie, voedselzekerheid, klimaatproblematiek en wereldhandel? Hoe kan open access van ‘eigen’ data niet alleen innovatie bevorderen maar tevens gelijkwaardige kansen op toegang bieden aan arme samenlevingen. Hoe kan in bredere zin de kennisoverdracht naar verschillende groepen in de samenleving georganiseerd worden op een manier die rekening houdt met sociaal-economische omstandigheden en culturele identiteit? Hoe kan er daarbij voor gezorgd worden dat bij die kennisoverdracht zowel mannen als vrouwen worden betrokken? In ontwikkelingslanden zijn privacy en andere ethische kwesties minder streng gereguleerd. Hoe bevorderen we ethisch gebruik van gegevens uit ontwikkelingslanden?