Hoe kunnen mensen, ondanks een lichamelijke en/of geestelijke beperking, toch optimaal participeren?

Mijn gedachten gaan uit naar al die mensen die een (al dan niet aangeboren) beperking ervaren, lichamelijk en/of geestelijk. De wens die ik hierbij uitspreek is dat de wetenschap zich bezig zou houden met het faciliteren van optimale participatie. Hierbij denk ik aan het uitvoeren van (voor deze mensen) belangrijke activiteiten op de gebieden wonen, werken/spelen en zelfverzorging. Om rollen te kunnen vervullen, bij te dragen aan de samenleving, te kunnen ontspannen, genieten van het leven, zelfvertrouwen te hebben, zich zinvol (gewaardeerd, geliefd, nuttig) te voelen. Dit heeft ieder mens nodig. Lichamelijke en geestelijke beperkingen kunnen dit in de weg staan… De wetenschap heeft de mogelijkheid hier hulp in te kunnen bieden en de ervaren beperkingen te verminderen.