Hoe kunnen medische en technologische innovaties de kwaliteit van leven op peil houden voor het groeiende aantal ouderen in de samenleving?

De proportie oudere mensen in Nederland groeit sterk. Het CBS verwacht dat het aandeel 65-plussers zal stijgen van 15 procent van de bevolking nu tot 26 procent in 2040. De levensverwachting stijgt naar 82 jaar voor mannen en 85 jaar voor vrouwen. De toegenomen levensverwachting gaat gepaard met verhoogde aantallen mensen met beperkte mobiliteit, chronische ziekten en multimorbiditeit. Deze ontwikkelingen vereisen maatschappelijke aanpassingen om de kwaliteit van leven voor ouderen te waarborgen, met name een heroriëntatie in de gezondheidszorg en in thuiszorg. Welke rol kunnen technologische en medische innovaties spelen in deze heroriëntatie? Welke veranderingen zijn gewenst vanuit het oogpunt van kwaliteit van leven van ouderen, en hoe kunnen innovaties plaatsvinden die daadwerkelijk bijdragen aan een goed en comfortabel leven voor ouderen, en die met succes worden ingevoerd in de samenleving? Welke rol hebben bedrijfsleven, ziekenhuizen, overheden en universiteiten hierbij? En hoe kunnen innovaties op een ethisch en maatschappelijk verantwoorde manier worden ingevoerd, met inachtneming van de autonomie, waardigheid, zelfredzaamheid en privacy van ouderen, en een rechtvaardige verdeling van middelen?