Hoe kunnen mechatronische machineplatforms en –modules sneller, nauwkeuriger en betrouwbaarder worden, met minder energieverbruik, met (draadloze) toegang op afstand en met minder en duurzamer materiaalverbruik?

Printtechnologie is een sterk opkomende technologie om digitaal aangestuurd enkelstuks of kleine series producten te maken voor een zeer grote verscheidenheid aan toepassingen, van complexe machine onderdelen tot menselijke weefsels of organen. Om dit mogelijk te maken zijn er vele wetenschapsvragen op te lossen, zowel fundamentele als meer toegepaste fysische, chemische en mechatronische vragen. voor de beantwoording van deze vraag is systeemontwerp nodig dat focusseert op systeemintegratie en flexibele architecturen van machines, bijvoorbeeld grote printersystemen.