Hoe kunnen kinderen met ontwikkelingsstoornissen, zoals een taalontwikkelingsstoornis en dyslexie, een goed niveau in Engelse taalvaardigheid bereiken?

De Nederlandse overheid hecht grote waarde aan goede taalvaardigheid in het Engels. Daarom is Engels ook een verplicht vak voor alle leerlingen in het regulier en speciaal basisonderwijs. Voor leerlingen met ontwikkelingsstoornissen, zoals taalontwikkelingsstoornissen en dyslexie, is het leren van Engels een groot struikelblok. Door de Wet Passend Onderwijs bezoeken deze kinderen in toenemende mate het regulier onderwijs. In het regulier onderwijs wordt op steeds jongere leeftijd Engels als vreemde taal onderwezen. We weten niet of dit voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen de beste keuze is. Wat is de beste leeftijd voor leerlingen met ontwikkelingsstoornissen om met Engels te beginnen? En welke aanpak is het meest effectief voor deze (grote) groep kinderen.